circumpono

circumpono
circumpono, 3, place or wrap round, Mk. 15:36; J. 19:29.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ԱԳՈՒՑԱՆԵՄ — I. (գուցի, գո՛.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c ն. περιτίθημι, ὐποδεύω, εἱσάγω , circumpono, calceo, induco, induo Տալ ագանել հանդերձս կամ կօշիկ եւ այլն. հագցընել. կիյտիրմէք. *Ագուցէ՛ք նմա (զպատմուճան): Ագուցի քեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՌՈՒՄ — (ռի, յե՛ռ.) NBH 2 0355 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 14c ն. περιθέω, περιτίθημι, ἁρτέω , συνάπτω circumpono, apto, connecto, suspendo, appendo եւն. (լծ. յարել, յիրել, յերիւրել.) Շարայարել. յարմարել. յարագրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՐԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0936 Chronological Sequence: 6c ն. περιτίθημι circumpono, oppono, circumdo. Պարադրել, շրջադրել. (հակառակն Փարաբառնալոյ. ) *Քառանկիւնին՝ անկեան փարադրեցելոյ՝ աճեաց, բայց այլայլագոյն ոչինչ եղեւ. Արիստ. ստորոգ. Արիստ. շարժ.: Ի լուսանցս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”